Fészek PT

Fészek

A Fészek polgári társulás hiánypótló küldetése a magyar ifjúság közösségépítése. E célból ifjúsági pasztorációs központot hozott létre Fészek Ifjúsági Központ néven Nagymegyeren a Zárda épületében, melyben ifjúsági klub, cserkészek, lelkiségi mozgalmak, hagyományőrzők és zarándokok egyaránt otthonra lelnek. A jövőben állandó helytörténeti, valamint időszaki kiállításoknak is otthont ad majd az épület.

A Fészek Ifjúsági Központ létrehozásának kezdeményezője a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben működő nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat, aki a VMCM (Veľký Meder centrum mládeže n.o.) ifjúsági klubbal közösen vágott bele a projektbe, hogy a két szervezet működéséhez biztosítva legyen egy állandó központ. A két szervezet képviselői alapították meg a Fészek polgári társulást e célból, mely alapszabályát 2013. július 4-án jegyezte be a belügyminisztérium. A közel két évtizede üresen álló és leromlott állapotú Zárda épülete ideális helyszínnek tűnt az ifjúsági pasztorációs céloknak, ami egykoron egy leányiskola céljaira volt építve, és 1994-ig iskolaként üzemelt. Először a római-katolikus egyház tulajdonában levő épület (a város belvárosában, a római katolikus templom tőszomszédságában áll) hosszútávú bérlését a nagyszombati érsekséggel kellett jóváhagyatni, majd a felújítására kellett megfelelő alapot teremteni. A fent említett két szervezet ifjúsági szervezet, így nincs önálló vagyona, működését is támogatásokból fedezi.(*)

A Magyar Kormányhoz benyújtott pályázatban elnyert nagyobb pénzösszeg, a KUCKÓ polgári társulás anyagi támogatása, valamint a Dan-Slovakia Agrar részvénytársaság jelentős segítsége és anyagi támogatása, továbbá a felnőtt cserkészek és pártolók önkéntes munkája, illetve anyagi hozzájárulása segítette elő, hogy a 2014 decemberétől kezdődő hosszútávú bérlet első évében sikerült az épület belső felújításának jelentős mértékét elvégezni, természetesen a további belső és külső felújításokra további támogatókat keres a társulás.

Az épület 2015 decemberétől már otthont ad a cserkészcsapatnak és részben raktárának, valamint a VMCM ifjúsági központ számítógépes klubhelyiségének és közösségépítésre alkalmas gyakorlótermeinek. A tervek szerint a jövőben berendezésre kerül majd egy állandó, a helyi ifjúságnevelésről szóló helytörténeti kiállítás is, valamint közösségi célokra és képzésekre fenntartott terem is. Fontos szempont az is, hogy a most kiépülő Mária úthálózat Nagymegyeren áthaladó zarándokainak is megfelelő környezetet tudjanak majd a jövőben biztosítani életkortól függetlenül. Az épület udvara pedig szintén a nagymegyeri közösségek közös kincse, ahol a Szent István kulturális napok mellett sok más program is elfér. A Fészek folyamatosan várja a többi társadalmi csoport jelentkezését, hogy helyet adjon azok programjainak is.

A társulás céljai főleg:
• Ifjúsági központ és zarándokhely kialakítása és megfelelő működésének bebiztosítása;
• A fiatal és idősebb generációk nevelése az identitásuk, hagyományuk és kulturális értékeik megőrzése céljából,
• Képzések, kulturális és sportrendezvények, táborok, szemináriumok, előadások, kiállítások, tanulmányi utak szervezése;
• Az életen áttartó tanulás népszerűsítése és átültetése;
• Keresztény értékek népszerűsítése és átültetése;
• A „Zárda – Klástor“ kulturális műemlékkel összefüggő tevékenységek támogatása és szervezése;
• Nagymegyer és környéke kulturális emlékeinek és történelmi nevezetességeinek védelme és fejlesztése céljából szervezett tevékenységek támogatása és szervezése;
• Más polgári társulásokkal, történelmi egyházakkal, nem állami szervezetekkel és önkormányzatokkal való együttműködés a társulás céljainak elérése céljából,
• A testi és lelki egészség védelmével, valamint a sporttal összefüggő tevékenységek támogatása és szervezése;
• Szakiskolázások területén tanácsadás;
• Az önkéntesség átültetése és támogatása;
• Az általános emberi jogok elismerése;
• A régiók szociális-gazdasági fejlődésének támogatása;
• Cserkészhagyományok megőrzése;
• A szociális egyenlőség átültetése, mely keretében bebiztosítódik a hátrányos és szociálisan gyenge családok támogatása is, főleg a megfelelő szemináriumok, programok, táborok, valamint kirándulások szervezésével;
• A turizmus és a határokon átnyúló együttműködés támogatása;
• Szerkesztői és kiadói tevékenység elsősorban a társulás céljainak elérése érdekében;
• Környezetvédelem és a természeti értékek megőrzése, valamint az erre való nevelés;
• A helyi kulturális és természeti értékek, a falusi turizmus turista látványosságainak népszerűsítése;
• A történelmi örökség védelmének támogatása és eszméinek átültetése;
• A Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek képviselőinek önazonosságának és kutatásának támogatása, a hagyományaik megőrzése és dokumentációs tárgyaik bemutatása;
• Morális és pénzügyi támogatás nyújtása a tehetséges gyerekeknek, fiataloknak és állampolgároknak, akik velük foglalkoznak és bekapcsolják őket a fentebb leírt tevékenységekbe.

A Fészek és alapító szervezetei az épület működtetéséhez és programjai megszervezéséhez továbbra is segítségét kéri eddigi támogatóinak, valamint szívesen fogad újabb támogatásokat is ezen célokra.

Elérhetőségek:
FÉSZEK, 932 01 Veľký Meder, Sv. Štefana 336.
feszek.zarda@gmail.com, http://nagymegyericserkesz.sk/feszek-pt/

Bankszámlaszám:

IBAN: SK5302000000003228309454 BIC/SWIFT: SUBASKBX (VÚB a.s.)

Csémi Szilárd – Kismedve

 

(*)A cserkészcsapat fő támogatója Nagymegyer város önkormányzata, a VMCM fő támogatója pedig a Dan-Slovakia Agrar részvénytársaság.

Written by on nov 22,2014 in: |

Nincs hozzászólás

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Powered by WordPress | 23cscs